کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 3
1. ریشه‌شناسی تبارشناختی و کاربرد آن در زبان فارسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-188

علیرضا فولادی


2. نظریات ساختواژی هله و اروناف و دستگاه واژگان فار

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-160

محمد امین صراحی


3. لزوم یاعدم لزوم نوشتن علامت تشدید در زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 93-106

آسیه ذبیح نیا عمران