کلیدواژه‌ها = رنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-108

جهانگیر صفری؛ فخری زارعی