کلیدواژه‌ها = مخاطب
واکاوای مفاهیم «تعریض» و سویه‌های مختلف آن

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 137-166

10.22075/jlrs.2022.25212.1998

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ نصراله امامی؛ سید محسن زکی نژادیان


کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 241-262

10.22075/jlrs.2022.25985.2041

فتح الله مجتبایی؛ علیرضا امامی؛ عاطفه طهماسبی گرکانی