کلیدواژه‌ها = فیلم «چه رؤیاهایی که می‌آیند»
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی بیان تمثیلی و نمادین بهشت و جهنّم در ارداویراف‎نامه و فیلم «چه رؤیاهایی که می‎آیند»

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-76

علیرضا پورشبانان؛ امیرحسین پورشبانان