نویسنده = ����������������������� �������������������
شگرد واژه‌سازی در «دو کلمه حرف حساب» کیومرث صابری

دوره 5، شماره 9، اسفند 1393، صفحه 51-78

10.22075/jlrs.2017.1826

نعمت‌الله ایران‌زاده؛ نجمه زارع بنادکوکی