نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست ساله

دوره 3، شماره 5، تابستان 1391، صفحه 103-120

10.22075/jlrs.2017.1814

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی