نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. گزاره های «پست مدرنیسم» در ذهن و زبان فروغ فرخزاد

دوره 3، شماره 5، تابستان 1391، صفحه 63-82

10.22075/jlrs.2017.1812

محمد خسروی شکیب؛ مریم یاراحمدی