نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تنوّع عروضی و موضوعی در رباعیّات خاقانی

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 109-128

10.22075/jlrs.2017.1787

احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مهدی صراحتی جویباری