نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تصویر های زبانی ( واژگانی - نحوی ) در طومار شیخ شرزین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22075/jlrs.2021.23887.1942

زهره فدایی وشکی؛ ماه نظری