نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. سبک نثر معین الدین جوینی در نگارستان براساس سبک تکوینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22075/jlrs.2021.21442.1781

نرگس رضوانی مقدم؛ ایرج مهرکی؛ آذر دانشگر