نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌ نثر معین الدّین جوینی در نگارستان بر اساس سبک‌شناسی تکوینی

دوره 12، شماره 25، پاییز 1400، صفحه 159-190

10.22075/jlrs.2021.21442.1781

نرگس رضوانی مقدم؛ ایرج مهرکی؛ آذر دانشگر