نویسنده = ���������� �������� ����������
گفتمان مکالمه ای، روشی در تحلیل مکالمه در متون روایی و تاریخی

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 357-384

10.22075/jlrs.2021.21077.1756

لیلا نوروزپور؛ مهدی محمدی نژاد؛ نفیسه قربان پور