نویسنده = ������������ ������ ��������
اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 219-240

10.22075/jlrs.2020.18769.1579

عبدالرضا سیف؛ علی محمد موذنی؛ علی اصغر فراز