نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 219-240

10.22075/jlrs.2020.18769.1579

عبدالرضا سیف؛ علی محمد موذنی؛ علی اصغر فراز