نویسنده = ���������������� ����������
سبک شناسی رباعیات سعدی

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 369-394

10.22075/jlrs.2020.17872.1496

امید مجد؛ نسرین سیدزاده