نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌سازی استعاری «خشم» در پیکرۀ زبانی و مصوّر (نگاره‌های) جنگ در هفت‌خوان رستم

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-214

10.22075/jlrs.2019.15463.1275

آزاده شریفی مقدم؛ فتانه سادات فاطمی