نویسنده = سیما رحمانی فر
تعداد مقالات: 1
1. انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 347-378

روح الله هادی؛ میترا گلچین؛ محمدرضا ترکی؛ سیما رحمانی فر