نویسنده = �������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی فعل‌های دستوری در زبان فارسی و آموزش آن‌ها به غیرفارسی‌زبانان

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 293-322

10.22075/jlrs.2019.14833.1209

زینب محمدابراهیمی؛ شبنم مجیدی