نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. معماری زبان؛ پیشنهادی در طبقه‌بندی عناصر زیبایی سخن

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 205-234

10.22075/jlrs.2018.14278.1165

داود محمدی؛ محمد رضا اسلامی