نویسنده = رجاء ابوعلی
تعداد مقالات: 1
1. بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-38

زینب اکبری؛ رجاء ابوعلی