نویسنده = مریم نجفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-260

مریم نجفی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان