نویسنده = علیرضا فولادی
تعداد مقالات: 2
1. ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 333-362

10.22075/jlrs.2019.17786.1484

سیدمجید مقیمی؛ علیرضا فولادی؛ سیدمحمد راستگوفر؛ رضا روحانی


2. ریشه‌شناسی تبارشناختی و کاربرد آن در زبان فارسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-188

10.22075/jlrs.2018.13402.1125

علیرضا فولادی