نویسنده = ���������� ���� ���������������� ����������
بررسی نقش شگردهای کنایه‌محور در تصویرسازی براعت استهلال‌های نفثه‌المصدور

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 107-140

10.22075/jlrs.2018.11655.1046

حسین حسن پور آلاشتی؛ مصطفی میردار رضایی؛ راحیل محمدی ده عباسانی