نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. زبان عامیانه در فیروزشاه نامه

دوره 7، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 99-114

10.22075/jlrs.2017.6752.

زهرا سیدیزدی؛ فرزانه حکیمی پور