نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی

دوره 6، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2017.6700.

مقصود پرهیزجوان؛ حسن اکبری بیرق؛ عصمت اسماعیلی