نویسنده = جعفری قریه علی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انواع تصویر در شعرک‌ها

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-76

10.22075/jlrs.2017.6730.

حمید جعفری قریه علی؛ مهسا کشاورز