کلیدواژه‌ها = وزن شعر
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 417-448

محمد میرزایی؛ شهرام نقشبندی؛ حسین میثمی؛ یدالله شکری


3. تأثیر ایرانیان در پیدایش علم عروض عربی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-50

احمد امیدوار