کلیدواژه‌ها = گروه اسمی ـ بدلی
تعداد مقالات: 1
1. گروه بدلی در فارسی و عربی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-40

احسان اسمعیلی طاهری