کلیدواژه‌ها = «وفای به عهد»
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد»)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-188

محمدمهدی زمانی؛ کورش صفوی؛ نعمت الله ایرانزاده