نویسنده = ������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زبان‌شناختی و بلاغی انواع باهم‌آیی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-126

10.22075/jlrs.2019.15378.1262

مریم تفرجی یگانه؛ کیومرث نیک سرشت