نمایه نویسندگان

آ

 • آفرین، فریده تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-40]
 • آقایانی چاوشی، لیلا امکانات زبانی در نگاه تازه تی. اس. الیوت به مفهوم کهن «کلاسیک» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 27-50]
 • آهنچی، علی بررسی لایه‌های نحوی سبک و صدای شعر سهراب سپهری [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 111-134]

ا

 • ایرانزاده، نعمت الله رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد») [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 157-188]
 • ایزددوست، زهرا تحلیل نسل جدیدی از لطیفه های رفاقتی موسوم به" آقا ما ..... شما ...... در چهارچوب اصول مکالمه ای گرایس" [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 191-208]
 • استادمحمدی، نوشین چندزبانی و چندصدایی، ویژگی‌های پسامدرنیسم در رمان «شب ممکن» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 9-26]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 141-158]
 • اصغری، رضا بررسی تطبیقی حس‌آمیزی در «سقط‌الزند» معری و دیوان شوریده شیرازی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-64]

ب

 • براتی، مرتضی بررسی و ارزیابی نظریۀ استعارۀ مفهومی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 51-84]

پ

ج

ح

 • حاجی پور، میثم نگاهی نو به ساختار تشبیهات اضافی و وصفی با تأکید بر اشعار حافظ [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 85-110]
 • حاج عیدی، حوا چند فرایند‌ واجی در گویش دیباجی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 301-332]
 • حسینی، مریم چندزبانی و چندصدایی، ویژگی‌های پسامدرنیسم در رمان «شب ممکن» [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 9-26]

خ

 • خیرآبادی، رضا الگوی معناشناختی ارزش‌گذاری؛ رهیافتی نو در تحلیل انتقادی گفتمان‌های مطبوعاتی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 65-88]
 • خیرآبادی، معصومه الگوی معناشناختی ارزش‌گذاری؛ رهیافتی نو در تحلیل انتقادی گفتمان‌های مطبوعاتی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 65-88]

د

 • دشت بش، مرضیه بررسی لایه‌های نحوی سبک و صدای شعر سهراب سپهری [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 111-134]

ر

 • رضویان، حسین نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 135-156]

ز

 • زارع، محبوبه تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-40]
 • زکی نژادیان، سید محسن نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 223-250]
 • زمانی، محمدمهدی رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد») [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 157-188]

ش

 • شکوری ثانی، معصومه تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 7-40]

ص

 • صادقی شهپر، رضا تشبیه در اقلیمِ داستان (بررسی تشبیهات اقلیمی در داستان‌های پنج حوزة اقلیمی‌نویسی ایران) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 189-222]
 • صالحی مازندرانی، محمد رضا نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 223-250]
 • صفوی، کورش رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد») [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 157-188]

ط

ع

 • عبداله زاده برزو، راحله بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 251-270]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط بررسی تطبیقی حس‌آمیزی در «سقط‌الزند» معری و دیوان شوریده شیرازی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-64]
 • علیزاده، ناصر بررسی اندیشه‌های اکسپرسیونیستی در شعر شاعران برجسته زن معاصر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 89-116]

غ

 • غلامحسینی، پروین ادبیات عامه (ضرب‌المثل ها و کنایات ) و بازتاب آن در رمان‌های «جلال آل‌احمد» [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 117-140]
 • غلامعلی زاده، جواد بررسی تطبیقی حس‌آمیزی در «سقط‌الزند» معری و دیوان شوریده شیرازی [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-64]

ف

 • فروغی راد، پیام بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 141-158]

ق

 • قادری مقدم، محمد بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 251-270]
 • قاسمی، طاهره بررسی اقتباس‌های حافظ و سیف‌الدین محمّد فرغانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 271-300]
 • قانونی، حمیدرضا ادبیات عامه (ضرب‌المثل ها و کنایات ) و بازتاب آن در رمان‌های «جلال آل‌احمد» [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 117-140]

م

 • مبارک، وحید بررسی اقتباس‌های حافظ و سیف‌الدین محمّد فرغانی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 271-300]
 • محرمی، رامین بررسی و تحلیل عیوب فصاحت در شعر کودک [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 141-158]
 • محسنی، مرتضی بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 159-190]
 • محمودی، عنایت اله نگاهی نو به ساختار تشبیهات اضافی و وصفی با تأکید بر اشعار حافظ [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 85-110]
 • معنوی، فاطمه بررسی اندیشه‌های اکسپرسیونیستی در شعر شاعران برجسته زن معاصر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 89-116]
 • مقداری، صدیقه سادات تحلیل نسل جدیدی از لطیفه های رفاقتی موسوم به" آقا ما ..... شما ...... در چهارچوب اصول مکالمه ای گرایس" [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 191-208]

ن

 • نقشبندی، شهرام چند فرایند‌ واجی در گویش دیباجی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 301-332]