نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، الهه تحلیل زبانی و بلاغی سبک نگارش عبدالحسین زرّین‌کوب در یادداشت‌های آثارش [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 7-32]
 • آران، راضیه اکفراسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه‌داستان کوتاه زائری زیر باران [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 31-64]
 • آرتا، سید محمد پیوند معنایی کنایات و ارتباطات غیرکلامی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 91-116]

ا

 • اخیانی، جمیله بررسی مقایسه‌ای تصویرسازی بلاغی در حکایت بهرام گور شاهنامة فردوسی و هفت‌پیکر نظامی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 191-216]
 • ایران زاده، نعمت الله بازخوانی ابهام در مجموعه شعر «طرح» احمدرضا احمدی برمبنای نظریۀ امپسون [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 33-60]
 • افضلی، علی ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 321-348]
 • اکبری، حسن بررسی واژگان زنانه و مردانه در جلوه‌های آنیما و آنیموس در آثار داستانی جلال آل‌احمد و سیمین دانشور [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 117-144]
 • اکبری گندمانی، مهرداد سطوحِ انتزاع، تقابل و پارادوکس در سوانحِ احمدِ غزالی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 7-30]
 • الهی پناه، تمنا نگاهی زیست‌محیطی به آثار مرادی کرمانی [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 213-248]
 • امیدبخش، علیرضا اکفراسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه‌داستان کوتاه زائری زیر باران [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 31-64]
 • امینی اسالمی، حمید کارکرد بلاغی وجوه جملات در منظومۀ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 191-214]
 • انصارشهری، علی ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 321-348]

ب

 • بیابان نورد سروستانی، علی رضا تحلیل انسجام واژگانیِ متن در طنزهای فریدون توللی با تأکید بر زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 165-190]
 • باقی، مریم بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 349-378]
 • باقی، مریم شگردهای صباحی در بیان کارکردها و اهداف معنایی و انگیزشی آیات قرآن [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 7-30]

پ

 • پارسا، سید احمد تحلیل منطق گفتمانی فرامتن‌های پیوستة مؤلّف-راوی در شازده حمام پاپلی یزدی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 161-190]
 • پاک نهاد، محمد تحلیل روایی نشاندارسازی معنایی(تراز ادبی) در داستان‌های لیلا صبوحی [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 61-90]

ج

 • جابری نسب، نرگس کارکرد تقابلی‌-تعاملی ‌نشانه‌‌های زبانی و روایی در قصه‌‌های شبانی کردی (مطالعه موردی قصه‌‌های بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 259-286]
 • جباری، سمیه تقابل معنایی و تجانس لفظی در مثنوی معنوی؛ پیوند ساختار اندیشه و زبان [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 77-110]
 • جعفرمنش، مژگان بازخوانی ابهام در مجموعه شعر «طرح» احمدرضا احمدی برمبنای نظریۀ امپسون [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 33-60]
 • جمشیدی، زهرا پیوند معنایی کنایات و ارتباطات غیرکلامی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 91-116]

چ

 • چترائی، مهرداد بررسی زیبایی‌شناختی کتاب رفوزه‌ها اثر ابوالفضل زرویی از نظر زبانی، معنایی و موسیقایی [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 145-176]

ح

 • حیاتی، زهرا تقابل معنایی و تجانس لفظی در مثنوی معنوی؛ پیوند ساختار اندیشه و زبان [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 77-110]
 • حاج عیدی، حوا بررسی سیر تحوّل افعال پیشوندی گویش دیباجی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 31-76]
 • حسن رضایی، حسین تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 295-320]
 • حسن زاده میرعلی، عبدالله بررسی واژگان زنانه و مردانه در جلوه‌های آنیما و آنیموس در آثار داستانی جلال آل‌احمد و سیمین دانشور [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 117-144]
 • حسنی کوچکی، عفت تحلیل سبک‌شناسانۀ نثر روزنامه های دورۀ قاجار [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 65-98]

خ

 • خاتمی، احمد کارکرد تقابلی‌-تعاملی ‌نشانه‌‌های زبانی و روایی در قصه‌‌های شبانی کردی (مطالعه موردی قصه‌‌های بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 259-286]
 • خالویی، حسام اکفراسیس، توصیف و رئالیسم در مجموعه‌داستان کوتاه زائری زیر باران [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 31-64]
 • خوئینی، عصمت بررسی جلوه‌های زبانیت در فرشته‌ها خودکشی کردند [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 99-130]

د

 • دژداه، فراست تحلیل بلاغی توصیفات سه منظومۀ عامیانۀ کُردی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 215-242]
 • دین محمدی، غلامرضا بررسی سیر تحوّل افعال پیشوندی گویش دیباجی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 31-76]

ذ

 • ذوالفقاری، حسن تحلیل سبک‌شناسانۀ نثر روزنامه های دورۀ قاجار [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 65-98]

ر

 • رحمتی افراپلی، سپیده بررسی واژگان زنانه و مردانه در جلوه‌های آنیما و آنیموس در آثار داستانی جلال آل‌احمد و سیمین دانشور [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 117-144]
 • رشیدی آشجردی، مرتضی بررسی زیبایی‌شناختی کتاب رفوزه‌ها اثر ابوالفضل زرویی از نظر زبانی، معنایی و موسیقایی [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 145-176]
 • رضویان، حسین نگاهی زیست‌محیطی به آثار مرادی کرمانی [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 213-248]
 • رضوانیان، قدسیه بررسی دلالت ضمنی در نرگس دژم در مقدمۀ رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 177-212]
 • رفیعی، زهرا تحلیل انسجام واژگانیِ متن در طنزهای فریدون توللی با تأکید بر زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 165-190]
 • رنجبری، الناز نگاهی به ارجاع در نشانگرهای گفتمان زبان فارسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 111-134]

ز

 • زارعی، مهرداد بررسی جلوه‌های زبانیت در فرشته‌ها خودکشی کردند [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 99-130]
 • زینت پور، علمدار سبک‌شناسی لایه‌ای اشعار فرخی یزدی با تکیه بر کتاب سبک‌شناسی دکتر فتوحی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 131-160]

س

 • ستاری، رضا بررسی دلالت ضمنی در نرگس دژم در مقدمۀ رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 177-212]
 • سعیدی، کیهان تحلیل منطق گفتمانی فرامتن‌های پیوستة مؤلّف-راوی در شازده حمام پاپلی یزدی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 161-190]
 • سقراط، سیده صفورا بازنمایی زنان در ضرب‌المثل‌ها، اصطلاحات و تعبیرات تالشی جنوبی (گونۀ سیاهمزگی) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 135-164]
 • سلیمی، غلامرضا تحلیل انسجام واژگانیِ متن در طنزهای فریدون توللی با تأکید بر زبان‌شناسی نقش‌گرا [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 165-190]

ش

 • شالچیان ناظر، توحید زبان، ابزاری در احراز یا عدم احراز ابژۀ میل در داستان‌های «خون‌خورده» و «بازگشت» [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 217-258]
 • شاهمرادی، فاطمه بررسی مقایسه‌ای تصویرسازی بلاغی در حکایت بهرام گور شاهنامة فردوسی و هفت‌پیکر نظامی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 191-216]
 • شعبانی، منصور بازنمایی زنان در ضرب‌المثل‌ها، اصطلاحات و تعبیرات تالشی جنوبی (گونۀ سیاهمزگی) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 135-164]
 • شکری، یدالله بررسی واژگان زنانه و مردانه در جلوه‌های آنیما و آنیموس در آثار داستانی جلال آل‌احمد و سیمین دانشور [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 117-144]

ط

 • طایفی، شیرزاد زبان، ابزاری در احراز یا عدم احراز ابژۀ میل در داستان‌های «خون‌خورده» و «بازگشت» [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 217-258]
 • طالبیان، یحیی کارکرد بلاغی وجوه جملات در منظومۀ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 191-214]
 • طباطبائی، سید حسن تحلیل بلاغی توصیفات سه منظومۀ عامیانۀ کُردی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 215-242]

ع

 • علی اکبری، نسرین بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم‌سازی عشق، در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 287-316]
 • علی بیگی سرهالی، وحید بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزلهای انوری [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 243-268]
 • عمومی، الهام بررسی زیبایی‌شناختی کتاب رفوزه‌ها اثر ابوالفضل زرویی از نظر زبانی، معنایی و موسیقایی [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 145-176]

غ

 • غلامی، مجاهد مخترعات بلاغی امیرخسرو دهلوی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 269-294]

ف

 • فتاحی، سروه کارکرد تقابلی‌-تعاملی ‌نشانه‌‌های زبانی و روایی در قصه‌‌های شبانی کردی (مطالعه موردی قصه‌‌های بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 259-286]
 • فکری، مسعود ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 321-348]

ق

 • قاسمی، مرتضی تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 295-320]
 • قاسمی، نوشین تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 295-320]
 • قربانیان، مریم بررسی دلالت ضمنی در نرگس دژم در مقدمۀ رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 177-212]

ک

 • کافی، غلامرضا مناسبات لحن، عنصر پیش‌برنده مرثیه‌های عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 393-418]
 • کربلایی صادق، مهناز نگاهی به ارجاع در نشانگرهای گفتمان زبان فارسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 111-134]
 • کرمی، هاشم بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم‌سازی عشق، در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 287-316]
 • کوخائی، مریم بررسی نشانگرهای گفتمانی صورت بندی مجدد، در مقالات زبان‌شناسی فارسی و انگلیسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 317-340]

گ

 • گلفام، ارسلان نگاهی به ارجاع در نشانگرهای گفتمان زبان فارسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 111-134]

م

 • مالمیر، تیمور نقد و تحلیل رمان جسدهای شیشه‌ای نوشتۀ مسعود کیمیایی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 341-366]
 • مدنی، امیرحسین تحلیل زبانی و بلاغی سبک نگارش عبدالحسین زرّین‌کوب در یادداشت‌های آثارش [دوره 14، شماره 33، 1402، صفحه 7-32]
 • مستعلی پارسا، غلامرضا کارکرد بلاغی وجوه جملات در منظومۀ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 191-214]
 • موذنی، علی محمد ارزیابی کیفیّ ترجمه عربی سیر العباد إلی المعاد سنائی غزنوی بر اساس نظریه آنتوان برمن [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 321-348]
 • موسوی، مصطفی از رایانیتن تا رایانشی؛ نقش دستور زبان و الگوهای زبان فارسی در واژه‌گزینی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 367-392]
 • موسوی نیا، سیدمهدی مناسبات لحن، عنصر پیش‌برنده مرثیه‌های عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 393-418]

ن

 • نیازی، فاطمه بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 349-378]
 • نبی لو، علیرضا بررسی تصاویر عناصر طبیعت در شعر شاعران کودک و نوجوان [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 349-378]
 • نظیر حسین، سه‌رکو نقد و تحلیل رمان جسدهای شیشه‌ای نوشتۀ مسعود کیمیایی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 341-366]
 • نقشبندی، زانیار بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم‌سازی عشق، در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 287-316]
 • نقشبندی، شهرام بررسی نشانگرهای گفتمانی صورت بندی مجدد، در مقالات زبان‌شناسی فارسی و انگلیسی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 317-340]
 • نیکخواه، مظاهر سبک‌شناسی لایه‌ای اشعار فرخی یزدی با تکیه بر کتاب سبک‌شناسی دکتر فتوحی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 131-160]
 • نیکخواه نوری، ام البنین بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزلهای انوری [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 243-268]

و

 • وجدانی، فریده بررسی مقایسه‌ای تصویرسازی بلاغی در حکایت بهرام گور شاهنامة فردوسی و هفت‌پیکر نظامی [دوره 14، شماره 32، 1402، صفحه 191-216]

ه

 • همتی، امیرحسین سبک‌شناسی لایه‌ای اشعار فرخی یزدی با تکیه بر کتاب سبک‌شناسی دکتر فتوحی [دوره 14، شماره 31، 1402، صفحه 131-160]