نمایه نویسندگان

خ

  • خسروی شکیب، محمد فرایند معنایابی در سطوح زبانی شعر معاصر [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 7-22]

ز

  • زارعی، فخری بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 81-108]

س

  • سبزیان‌پور، وحید معرفی آشنایی بی‌نام و نشان و طرحی نو برای واژه‌سازی در ‏زبان فارسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 23-48]

ش

  • شیری، قهرمان نثر فنّی؛ دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری ‏ [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 51-80]

ص

غ

م

  • مظفری، معصومه مقایسه‌ی تصاویر طلوع و غروب در شاهنامه با ‏خسرو و شیرین [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 129-146]

ن

  • نظری، نجمه مقایسه‌ی تصاویر طلوع و غروب در شاهنامه با ‏خسرو و شیرین [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 129-146]

و

  • وفایی، عباسعلی نقش‌های ناهمگون در کلمات مکرّر همسان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 147-164]