تعداد مقالات: 178
1. فرایند معنایابی در سطوح زبانی شعر معاصر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-22

محمد خسروی شکیب


2. حافظ و آشنایی‌زدایی در قلمرو تلمیح

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-26

حمیدرضا توکلی


3. انسجام متنی ابزاری زبان‌شناسی برای شناخت سبک‌های ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-20

علی‌رضا احمدی؛ اصلان استواری


4. صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 9-34

یدالله بهمنی؛ مهران شادی


5. بلاغت، چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-30

محمّدنبی احمدی؛ علی سلیمی


6. گروه بدلی در فارسی و عربی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-40

احسان اسمعیلی طاهری


7. مطالعه تطبیقی موتیو «خط» در دیوان نظیری و غزل‌های صائب

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-28

عصمت اسماعیلی


8.  جلوه های تشخیص در تشبیه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-22

سید محمدرضا ابن‌الرسول؛ سید محمدهادی حسینی


9. رمانتیسم اجتماعی در اشعار نازک الملائکه و فروغ فرخزاد

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-22

آنیتا الداغی


10. بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-32

مقصود پرهیزجوان؛ حسن اکبری بیرق؛ عصمت اسماعیلی


11. مقایسه ایهام در اصطلاحات موسیقی شعر حافظ با دو شاعر هم‌سبک پیشین: خواجو و امیرخسرو

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-32

سعید قاسمی نیا؛ عصمت اسماعیلی


12. ساختار روایت در داستان شیخ صنعان بر اساس نظریه «ژرار ژنت»

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-138

یدالله شکری


13. شناسنامه علمی مجله شماره 14

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-6


14. شناسنامه علمی مجله 15

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-6


15. شناسنامه مجله شماره 16

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8


16. شناسنامه مجله شماره 17

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-6


17. شناسنامه مجله شماره 18

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-6


18. شناسنامه مجله شماره 19

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-6


19. تحلیلِ مفهومِ بلاغی و زبان‌شناختیِ دو نشانـۀ زبانیِ «محتسب» و «دنیا» در غزلی از حافظ بر مبنای رویکردِ نشانه شناسی «اومبرتو اِکو»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

یحیی نورالدینی اقدم؛ نرگس محمدی بدر؛ سید غلامرضا غیبی


20. شناسنامه علمی مجله شماره 20

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398


22. بررسی استعاره در دیوان ناصرخسرو

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-54

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری


23. رویکردی فرمالیستی بر شعر «غراب» ضیاء موحد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-38

علی تسلیمی؛ مینا آینده؛ محدّثه هادوی


24. توصیف آوایی گویش تاتی اشتهاردی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-50

محمّد پارسانسب


25. نقد زیبایی شناسی هنری در متن ادبی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-62

سوسن جبری