بلاغت، چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی

دوره 3، شماره 5، تیر 1391، صفحه 7-30

10.22075/jlrs.2017.1810

محمّدنبی احمدی؛ علی سلیمی


 جلوه های تشخیص در تشبیه

دوره 5، شماره 10، دی 1393، صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1830

سید محمدرضا ابن‌الرسول؛ سید محمدهادی حسینی


بازنمودِ نفوذ و تأثیر زبان فارسی در فرهنگ نامه ای عربی-ترکی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1394، صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2017.6700.

مقصود پرهیزجوان؛ حسن اکبری بیرق؛ عصمت اسماعیلی


صور خیال و صنایع ادبی در غزلیات عرفی شیرازی

دوره 2، شماره 4، دی 1390، صفحه 9-34

10.22075/jlrs.2017.1803

یدالله بهمنی؛ مهران شادی


گروه بدلی در فارسی و عربی

دوره 4، شماره 8، دی 1392، صفحه 9-40

10.22075/jlrs.2017.1817

احسان اسمعیلی طاهری