کلیدواژه‌ها = شاملو
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-40

10.22075/jlrs.2017.6748.

فریده آفرین؛ محبوبه زارع؛ معصومه شکوری ثانی


2. نگاهی به منابع الهام شاملو در تصویرپردازی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-164

10.22075/jlrs.2017.1843

یعقوب نوروزی