کلیدواژه‌ها = زیدری نسوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 287-312

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی


2. تحلیل شناختی نفثه المصدور زیدری نسوی با تکیه بر سه مفهوم پر بسامد (دل،غم و روزگار)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-46

لیلا حر؛ محمدعلی خزانه دارلو