کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 235-260

10.22075/jlrs.2018.12506.1085

مریم نجفی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


2. رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد»)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-188

10.22075/jlrs.2018.13977.1150

محمدمهدی زمانی؛ کورش صفوی؛ نعمت الله ایرانزاده


3. پیوند زیبایی و معنا در مقدمۀ جهانگشای جوینی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 127-154

10.22075/jlrs.2017.1835

تورج عقدایی