کلیدواژه‌ها = زبان
کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 241-262

10.22075/jlrs.2022.25985.2041

فتح الله مجتبایی؛ علیرضا امامی؛ عاطفه طهماسبی گرکانی


آشنایی‌زدایی زبانی و بلاغی در شعر حسین پناهی

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 159-186

10.22075/jlrs.2021.23428.1915

مهران صادقی گوغری؛ پوران یوسفی پور کرمانی؛ هوشمند اسفندیارپور


نگاهی به نوآوری‌های منوچهر نیستانی در عناصر شعری غزل

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 373-400

10.22075/jlrs.2020.20746.1736

نوریا یاهو؛ سیف الدین آب برین؛ برات محمدی


نقش زبان در باور پذیری خرق عادت های تاریخ سیستان

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 497-520

10.22075/jlrs.2019.17592.1463

عفت نقابی؛ محسن وثاقتی جلال


بررسی جنبه‌های بلاغی زبان در تفسیر کشف‌الاسرار

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 235-260

10.22075/jlrs.2018.12506.1085

مریم نجفی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


رابطۀ زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد»)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 157-188

10.22075/jlrs.2018.13977.1150

محمدمهدی زمانی؛ کورش صفوی؛ نعمت الله ایرانزاده