کلیدواژه‌ها = صائب
تحلیل بن مایه «خار سر دیوار» در غزلیات صائب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22075/jlrs.2022.25800.2031

مرتضی قاسمی؛ حسین حسن رضایی؛ نوشین قاسمی


موتیف تلمیحی یوسف(ع) در غزلیات صائب تبریزی

دوره 13، شماره 29، آبان 1401، صفحه 241-276

10.22075/jlrs.2022.23130.1895

سارا لطیفیان؛ حسن سلطانی؛ محمدتقی جهانی