کلیدواژه‌ها = استعاره مفهومی
تعداد مقالات: 4
1. استعاره مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 389-416

سیدعلی قاسم زاده


2. خشونت گفتاری در مطبوعات: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-164

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ رقیه سلیمیان


3. تحلیل شناختی نفثه المصدور زیدری نسوی با تکیه بر سه مفهوم پر بسامد (دل،غم و روزگار)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-46

لیلا حر؛ محمدعلی خزانه دارلو


4. بررسی استعاره‌های مفهومی در ضرب‌المثل‌های فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-116

محمد رضایی؛ نرجس مقیمی