کلیدواژه‌ها = بلاغت
تعداد مقالات: 15
1. جنبه‌های بلاغیِ عنصر نحویِ «ندا» در اشعار اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

ناصر علیزاده خیاط؛ اعظم روحی کیاسر


2. بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


3. تبیین مولفه‌های بلاغت ارسطویی در داستان زال و رودابة شاهنامة فردوسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

محمد طاهری؛ حمید آقاجانی


4. انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 347-378

روح الله هادی؛ میترا گلچین؛ محمدرضا ترکی؛ سیما رحمانی فر


5. بلاغت ساخت‌های نحوی نشان‌دار در اشعار نیمایی اخوان ثالث

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-264

ناصرقلی سارلی؛ بهادر باقری؛ شیرین صادقی


6. بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-38

زینب اکبری؛ رجاء ابوعلی


7. بررسی مؤلفه‌های زبانی پسامدرن در داستان «دوباره از همان خیابان‌ها» نوشته بیژن نجدی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-116

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ غزاله حیدری آبکنار


8. نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی؛ تشبیه سلب و ایجاب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-204

سعید کریمی قره‌بابا


9. نقش کارکرد‌های بلاغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 223-250

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ سید محسن زکی نژادیان


10. بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 251-270

محمد قادری مقدم؛ راحله عبداله زاده برزو


11. بررسی عیوب فصاحت و بلاغت در اشعار میرزادهعشقی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-76

علی سلیمانی؛ محمود بشیری


12.  کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-104

یدالله شکری؛ عباس سعیدی


13. بلاغت، چراغی فرا راه فهم لطایف قرآنی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-30

محمّدنبی احمدی؛ علی سلیمی


14. اسلوب استفهام و اغراض فرعی آن درقرآن کریم

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-102

محمود خورسندی؛ سمیه ترحمی؛ علیرضا خورسندی


15. نقد زیبایی شناسی هنری در متن ادبی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-62

سوسن جبری