کلیدواژه‌ها = سیف فرغانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اقتباس‌های حافظ و سیف‌الدین محمّد فرغانی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 271-300

10.22075/jlrs.2018.11649.1045

طاهره قاسمی؛ وحید مبارک


2. بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 137-158

10.22075/jlrs.2017.1802

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا مشهدی