کلیدواژه‌ها = زبان عامیانه
تعداد مقالات: 2
1. زبان عامیانه در فیروزشاه نامه

دوره 7، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 99-114

10.22075/jlrs.2017.6752.

زهرا سیدیزدی؛ فرزانه حکیمی پور


2. بررسی کاربرد عناصر فرهنگ عامّه (فولکلور) در آثار داستانی صادق هدایت

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 39-70

10.22075/jlrs.2017.1798

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ مهدی احمدی لفورکی