کلیدواژه‌ها = طبیعت
عنصر تضاد در اشعار نیایشی میخائیل لرمانتف

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 521-542

10.22075/jlrs.2020.18750.1576

مرضیه یحیی پور؛ جان اله کریمی مطهر؛ معصومه میرزایی


بررسی ویژگی‌های محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 121-142

10.22075/jlrs.2017.1842

محمد امین محمدپور؛ علی اصغر باباصفری


بررسی استعاره در دیوان ناصرخسرو

دوره 4، شماره 7، مرداد 1392، صفحه 27-54

10.22075/jlrs.2017.1791

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری


طبقه‌بندی محتوایی مشبهٌ‌به در دیوان ناصرخسرو

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 89-110

10.22075/jlrs.2017.1800

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده‌وند