کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 7
1. بررسی واژگان و ساخت نحوی در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 215-238

10.22075/jlrs.2019.17117.1419

محمد شکرائی


2. تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-34

10.22075/jlrs.2018.6683.

محمدامین احسانی اصطهباناتی؛ منیژه عبداللهی


3. بررسی اندیشه‌های اکسپرسیونیستی در شعر شاعران برجسته زن معاصر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-116

10.22075/jlrs.2017.10512.1007

ناصر علیزاده؛ فاطمه معنوی


5. بررسی ویژگی‌های محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج

دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 121-142

10.22075/jlrs.2017.1842

محمد امین محمدپور؛ علی اصغر باباصفری


7. فرایند معنایابی در سطوح زبانی شعر معاصر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1783

محمد خسروی شکیب