کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 7
1. ردیفِ آغازین در شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی


2. تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-34

محمدامین احسانی اصطهباناتی؛ منیژه عبداللهی


3. بررسی اندیشه‌های اکسپرسیونیستی در شعر شاعران برجسته زن معاصر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-116

ناصر علیزاده؛ فاطمه معنوی


5. نگاهی به منابع الهام شاملو در تصویرپردازی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-164

یعقوب نوروزی


6. بررسی ویژگی‌های محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-142

محمد امین محمدپور؛ علی اصغر باباصفری


7. فرایند معنایابی در سطوح زبانی شعر معاصر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-22

محمد خسروی شکیب