کلیدواژه‌ها = ردیف
تعداد مقالات: 3
1. اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 219-240

10.22075/jlrs.2020.18769.1579

عبدالرضا سیف؛ علی محمد موذنی؛ علی اصغر فراز


2. ردیفِ آغازین در شعر فارسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 363-386

10.22075/jlrs.2019.16917.1400

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی


3. سیر و تطوّر ردیف در قالب مثنوی برحسب نوع ادبی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-244

10.22075/jlrs.2019.14227.1163

مهدی دهرامی