کلیدواژه‌ها = ردیف
بررسی ردیف و جایگاه آن در غزلیات فارسی غالب دهلوی

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 81-106

10.22075/jlrs.2021.21929.1823

سیدابرار حسینی؛ عبدالغفور جهاندیده


اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 219-240

10.22075/jlrs.2020.18769.1579

عبدالرضا سیف؛ علی محمد موذنی؛ علی اصغر فراز


ردیفِ آغازین در شعر فارسی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 363-386

10.22075/jlrs.2019.16917.1400

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی