کلیدواژه‌ها = پارادوکس
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی تصویر آتش در اشعار اخوان ثالث با تکیه بر آرای گاستون باشلار

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 351-376

نعمت الله ایرانزاده؛ شهناز عرش اکمل