کلیدواژه‌ها = دیوان شمس
تعداد مقالات: 1
1. استعارۀ مفهومی"شادی" در دیوان شمس

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 319-350

عباس محمدیان؛ مجید فرحانی زاده