کلیدواژه‌ها = مفهوم‌سازی استعاری
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌سازیهای استعاری و مبانی فرهنگی آن در ادبیات فارسی ‏(مطالعه موردی: استعاره عشق به مثابه جنگ)‏

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-260

جهاندوست سبزعلیپور؛ راضیه رستمی جوریابی