کلیدواژه‌ها = انسجام غیرساختاری
تعداد مقالات: 1
1. عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-94

حوا حاج عیدی؛ حسین رضویان